Životopis

Doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc.

Datum narození: 28. dubna 1946
Vzdělání: SPŠ jaderné techniky, Vysoká škola ekonomická,
Československá akademie věd (CSc. – ekonomie)

Josef Zieleniec věnoval většinu své profesionální dráhy práci v oblasti ekonomie. Před rokem 1989 pracoval ve Výzkumném ústavu strojírenské technologie a ekonomiky a později v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd.

Počátkem roku 1990 Josef Zieleniec spolu s Janem Švejnarem založil a stal se prvním ředitelem Centra pro ekonomický výzkum a vzdělávání (CERGE) na Univerzitě Karlově v Praze. V té době byl Josef Zieleniec rovněž jmenován docentem ekonomie a stal se členem Vědecké rady Fakulty sociálních vědUniverzity Karlovy v Praze.

Je spoluzakladatelem Občanské demokratické strany a pracoval jako místopředseda strany od roku 1991. Po volbách 1992 byl Josef Zieleniec jmenován ministrem mezinárodních vztahů České republiky. Byl jedním z vyjednavačů podmínek rozdělení Československé federace. Na toto nelehké období vzpomíná s úctou. „Stálo před námi těžké rozhodnutí, které ovlivnilo další budoucnost země. Jsem pyšný, že jsem u toho mohl být. Podařilo se nám to zvládnout po všech stránkách a díky tomu jsou naše vztahy se Slovenskem a Slováky přátelské.“

Po rozdělení Československa 1. ledna 1993 byl jmenován ministrem zahraničí samostatné České republiky. Po volbách v roce 1996 zastával úřad místopředsedy vlády a ministra zahraničí. Během svého působení na Ministerstvu zahraničí Josef Zieleniec zahájil a vedl jednání, která vyústila v historické smíření mezi Českou republikou a Německem. „V té době to bylo velice třaskavé téma a vedly se velké politické spory. Mám radost, když cítím, že i moji dřívější odpůrci uznali toto řešení. Díky tomu se nám otevřel bezkonfliktní vztah s naším největším sousedem, se kterým nyní máme jedny z nejlepších vztahů v celé historii. Pomohlo nám to i v přijetí do EU.“

V říjnu 1997 Josef Zieleniec odmítl přijmout kontroverzní rozhodnutí o financování Občanské demokratické strany a odešel z vlády a z ODS.

V roce 2000 byl jako nezávislý kandidát zvolen senátorem za Prahu 4, a to hned v prvním kole se ziskem 52,11% hlasů. V Senátu se stal členem výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Ve své práci v Senátu se zaměřil na problematiku evropské integrace a na boj proti korupci (např. vypracoval, společně s nevládní organizací Transparency international, návrh nového zákona o střetu zájmů).

V únoru 2002 se stal delegátem Senátu v Konventu o budoucnosti Evropy. V Konventu pracoval po celou dobu jeho existence až do července 2003 a spolupodílel se tak na přípravě návrhu první ústavy Evropské unie.

V roce 2004 se Josef Zieleniec stal poslancem Evropského parlamentu na kandidátce SNK-ED. V Evropském parlamentu byl členem zahraničního výboru.

V roce 2009 se po ukončení mandátu v Evropském parlamentu vrátil k povolání vysokoškolského učitele. Přednáší na pražské pobočce Newyorské univerzity.